Jacob Jensen Watches is een gedeponeerd handelsmerk van en volledig eigendom van Weisz Group. Weisz Group is gevestigd aan de Heijermanslaan 47A, 1422 GV, Uithoorn, Nederland.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33184494.<br>BTW-nummer: NL008614775B01.

Contact via telefoon: +31 (0)20 679 46 33

Contact via e-mail: info@weiszgroup.com

Contact met Jacob Jensen Watches via onze Customer Service.


Auteursrecht

Jacob Jensen Watches, of de relevante eigenaar, behoudt alle rechten (inclusief auteursrechten, domeinnamen, handelsmerken, octrooien en elk ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt (inclusief alle teksten, foto's, afbeeldingen en logo's). U mag niet alles of delen van deze website (inclusief het printen op papier) kopiëren of reproduceren, tenzij het is voor het plaatsen van een bestelling bij Jacob Jensen Watches of om deze website als promotiemiddel te gebruiken. Behoudens voornoemde doeleinden mogen de op deze website beschikbare materialen en informatie niet worden gebruikt – in het bijzonder niet gereproduceerd, doorverkocht, gewijzigd of gepubliceerd – zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jacob Jensen Watches.


Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, aankopen en leveringen van Jacob Jensen Watches producten via de website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk voor iedereen via  jacobjensenwatches.com.
 3. In het geval van een discrepantie tussen taalversies prevaleert de Nederlandse versie.
 4. Door Jacob Jensen Watches producten via de website te bestellen, stemt de koper in met deze algemene voorwaarden.
 5. Jacob Jensen Watches heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Aanbieding

 1. Indien een aanbod onderhevig is aan een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.
 2. Onze aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 3. Jacob Jensen Watches is niet gebonden aan kennelijke fouten of fouten in onze aanbiedingen.
 4. Elk aanbod bevat informatie die de koper duidelijk maakt welke rechten en plichten verband houden met de aanvaarding van het aanbod.


Product

Jacob Jensen Watches heeft het recht om prijzen aan te passen, extra kosten te rekenen en productinformatie te wijzigen, zoals productfoto's en aanbiedingen zonder voorafgaande kennisgeving. De productafbeeldingen en informatieve teksten die beschikbaar zijn, weerspiegelen het product zoveel mogelijk. We behouden ons het recht voor eventuele fouten die op de pagina worden weergegeven en kunnen niet garanderen dat alle foto's nauwkeurig het ware uiterlijk van het horloge weergeven. De afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van de kleurinstellingen in uw computer. Alle foto's dienen alleen als illustraties te worden gezien en garanderen geen correcte weergave en eigenschappen.


Contract

 1. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de koper en Jacob Jensen Watches, op het moment dat de koper een aanbod van Jacob Jensen Watches aanvaardt en alle voorwaarden om dit aanbod te accepteren zijn vervuld.
 2. Jacob Jensen Watches bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van elektronisch geaccepteerde aanbiedingen naar het e-mailadres dat door de koper is verstrekt zodra dit is geaccepteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om het juiste e-mailadres te verstrekken tijdens het bestelproces. De koper kan de overeenkomst ontbinden zolang de aanvaarding niet door Jacob Jensen Watches is bevestigd aan het door de koper verstrekte e-mailadres.
 3. Jacob Jensen Watches kan informatie verkrijgen – binnen wettelijke kaders – over het vermogen van de koper om zijn/haar betalingsverplichtingen na te komen, alsook over feiten en factoren die van belang zijn voor de verantwoorde totstandkoming van het contract. Indien dat onderzoek Jacob Jensen Watches de juiste gronden geeft om de overeenkomst af te sluiten, dan heeft hij het recht om, gesteund door redenen, een bestelling of aanvraag te verwerpen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te binden.
 4. Jacob Jensen Watches stuurt de koper uiterlijk bij het leveren van een product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:
 5. het adres van Jacob Jensen Watches waar de koper klachten kan indienen;
 6. de voorwaarden waaronder de koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de methode om dit te doen;
 7. informatie over garantie en reparaties;
 8. de prijs, inclusief alle belastingen op het product;
 9. de wijze van levering;
 10. en het modelformulier voor herroepingsrechtl.


BTW

Alle op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In het geval dat een bestelling wordt verzonden naar een afleveradres buiten de EU, wordt de BTW verwijderd bij de kassa. Let op: in het geval van een bestelling die wordt verzonden naar een adres buiten de EU, kan de koper worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven wanneer de zending het opgegeven afleveradres bereikt. De koper is verantwoordelijk voor de betaling van deze invoerrechten en belastingen. Er zij op gewezen dat Jacob Jensen Watches geen controle heeft over deze heffingen en dat, aangezien deze heffingen voor verschillende landen verschillend zijn, Jacob Jensen Watches hun bedrag niet kan voorspellen. Jacob Jensen Watches adviseert de koper om contact op te nemen met het lokale douanekantoor voor meer informatie.

 

Betalings-en promotiecodes

Bekijk de webshop om te zien welke veilige betaalmethode wij aanbieden.

De koper is gebonden aan de voorwaarden van de betalingsaanbieder van zijn keuze met betrekking tot de betaling. Jacob Jensen Watches heeft geen zeggenschap over deze algemene voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Promotiecodes moeten tijdens het afrekenen worden ingevoerd om geldig te zijn. Een poging om een promotiecode na aankoop toe te voegen, wordt niet gehonoreerd.


Levering

Jacob Jensen Watches verstuurt naar geselecteerde landen. Leveringen worden gedaan in samenwerking met de postdiensten en hun partners. Raadpleeg onze Verzendbeleid.


Retourbeleid

Je hebt het recht om alle producten die je rechtstreeks van JacobJensenWatches.com hebt gekocht binnen 14 dagen na ontvangst van het object terug te sturen. </p> <p> Het retouradres voor alle retouren is:

Weisz Group

Attn: return of Jacob Jensen Watches

Heijermanslaan 47A

1422 GV, Uithoorn

Nederland

Kijk voor meer informatie op deze pagina Retourbeleid


Garantie

Jacob Jensen Watches garantietermijn: twee jaar vanaf de datum van aankoop. Raadpleeg voor meer informatie onze Garantie pagina.


Persoonsgegevens en privacy

Jacob Jensen Watches voldoet aan de privacyregels van de Europese Unie. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.


Toepasselijk recht

Deze website wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. In geval van een discrepantie of verschil in interpretatie tussen verschillende taalversies van deze disclaimer, prevaleert de Nederlandse taalversie.


Wijzigingen

Jacob Jensen Watches behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de voorwaarden van deze disclaimer, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.