Shipping policy

Jacob Jensen Watches communiceert transparant over verzendopties en verzendkosten aan kopers naar de landen die kunnen worden geselecteerd bij het kiezen van het verzendadres en voor de kassa.

De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste invoer van bijvoorbeeld het afleveradres; in het geval er iets misgaat met de verzending van een bestelling als gevolg van een fout in het afleveradres van de koper, kan Jacob Jensen Watches niet verantwoordelijk worden gehouden voor het (gedeeltelijke) verlies van de zending. Indien Jacob Jensen Watches aanvullende informatie nodig heeft over een afleveradres, kan de koper door Jacob Jensen Watches worden benaderd om aanvullende informatie te verstrekken. Een vertraging in de levering kan optreden in het geval aanvullende informatie over het afleveradres nodig is.

Jacob Jensen Watches zal alle redelijke inspanningen doen om de bestelling binnen de verwachte leveringsvoorwaarden op het afleveradres te leveren.

Als de levering vertraging oploopt, of als de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht. In dat geval heeft de koper het recht om het aankoopcontract kosteloos te ontbinden.

Het risico op schade en/of verlies van producten berust tot het moment van levering aan het afleveradres, tenzij hier uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien de koper een product ontvangt dat de koper niet heeft besteld, moet de koper Jacob Jensen Watches hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) hiervan op de hoogte stellen via e-mail (of via de contactpagina van de website). De koper zorgt voor de retourzending van een dergelijk product na ontvangst van retourinstructies van Jacob Jensen Watches en Jacob Jensen Watches zal de kosten van deze zending dragen en zal vervolgens zorgen voor de verzending van het juiste product aan de koper, mits de koper volledig in overeenstemming is met de retourinstructies van Jacob Jensen Watches.

>Indien een product in beschadigde of onvolledige staat aan de koper is geleverd, moet de koper het Jacob Jensen Watches customer service team zo snel mogelijk informeren (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) via de website of e-mail sales-info@jacobjensenwatches.com. Vervolgens zal Jacob Jensen Watches beslissen hoe de onderhavige kwestie moet worden behandeld; de klant moet Jacob Jensen Watches altijd informeren in de bovengenoemde situatie(s) en wachten op de instructies van het Jacob Jensen Watches customer service team. Een klant die een product in deze situatie op eigen kosten retourneert, zonder eerst contact op te nemen en in afwachting van de instructies van het customer service team, kan geen aanspraak maken bij Jacob Jensen Watches op de kosten die hij/zij heeft gemaakt; tevens is Jacob Jensen Watches niet verantwoordelijk voor de retourzending die plaatsvond zonder voorafgaande toestemming van Jacob Jensen Watches.

In het geval dat de bestelling die is verzonden of wordt verzonden door Jacob Jensen Watches naar de koper, ontbreekt, vermist is, of in het geval de koper beweert dat hij/zij de bestelling niet heeft ontvangen (ondanks informatie zoals de track & trace gegevens / carrier informatie, die anders aangeven), zal de klachtenprocedure van de vervoerder worden gestart en het resultaat van deze procedure zal worden afgewacht, voordat een restitutie of wederverzending plaatsvindt. De koper zal volledig meewerken aan de klachtenprocedure van de vervoerder. In het geval van een zending die vermist raakte als gevolg van een fout door de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure van de vervoerder is voltooid), zal Jacob Jensen Watches ofwel de klant proberen om het bestelde product opnieuw te verzenden.

In het geval dat een zending nog steeds niet is geleverd op het afleveradres van de koper (of het afhaalpunt) 14 dagen na de verzenddatum, heeft de koper de verplichting om Jacob Jensen Watches het customer service team per e-mail te informeren binnen 14 dagen (dus: uiteindelijk 28 dagen na de verzenddatum).